HomePALVELUT ..STUDIO ..KORTIT ..HINNASTO...PHOTOSHOP ..KAUPPA......

Sanasto

Yleistä digivalokuvauksesta

Digitaalinen kuva teknisesti

Muistit ja kuvan pakkaaminen

Kuvaaminen

Kuvien käsittely

Kuvat DVD:lle

Kuvien käyttö

Sanasto

 

Tämä sanasto sisältää kuvankäsittelyssä usein toistuvia termejä; niiden suomennoksia ja selityksiä. Huomiota ovat saaneet erityisesti ne termit, joita ei löydy perinteisistä sanakirjoita, tai joiden merkitys on hieman erilainen kuvankäsittelyn yhteydessä käytettäessä.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

A

actual size todellinen koko

- kuva näytetään ruudulla todellisessa 100 %:n pikselikoossa

add lisää

- esim. etuliitteenä jotakin asiaa lisäävässä valikkokomennossa

adjust säädä

- esim. kirkkautta, kontrastia

adjustment layer säätötaso

- säätöjen tekeminen erillisen tason avulla, vrt. suotimilla tehtäviin säätöihin

airbrush retussiruisku

- väriä lisätään hitaasti voimistuen, ruiskuttamalla

algorithm algoritmi

- proseduuri tai kaava ongelman ratkaisemiseen

align tasata

- esim. tekstin tasaaminen vaakasuunnassa tai vektorielementtien tasaaminen samaan linjaan

alpha channel alfa-kanava

- maskiin perustuva läpinäkyvyys, joka voidaan tallentaa ja ladata uudelleen käyttöön aluevalintana

amount määrä

- kuvastaa määrää useiden toimintojen yhteydessä

angle kulma

- esim. kääntökulma, joka vaaditaan horisonttiviivaltaan vinon kuvan suoristamiseen

animation animaatio

- liike-efektin luominen peräkkäiskuvia näyttämällä

anti-alias reunanpehmennys, antialisointi

- ehkäisee tietokoneen ruudulta katseltavassa kuvassa ilmenevää sahalaitaisuutta

apply käytä, suorita, toteuta

- jotkin toiminnot kuitataan suoritettaviksi apply-painikkeesta

area alue

- käytetään monien toimintojen yhteydessä vaihteleviin tarkoituksiin

arithmetic pikseleiden yhdistäminen laskuoppiin perustuen

- toimintoa saatetaan käyttää esim. monimutkaisten maskien rakentamiseen

arrange järjestä

- käytetään esim. tasoja järjestävien valikkokomentojen yhteydessä

artistic taiteellinen

- esim. taiteelliset tehosteen

aspect ratio sivusuhde

- kuvan leveyden ja korkeuden välinen suhde

automatic color balance automaattinen värikorjailu

- esim. hankalien valaistusolosuhteiden aiheuttamien virheellisten värien korjailuun

automatic contrast enhancement automaattinen kontrastin säätö

- kirkkauden, tumman ja vaalean pään sekä keskisävyjen kontrastin säätöön

automatic saturation enhancement automaattinen värikylläisyyden säätö

- harmahtavien värien kyllästäminen tuo yksityiskohtia paremmin esiin

avarage keskiarvo

- mm. kuvaa epäterävöittävä suodin

Alku

B

background tausta

- useissa tapauksissa digitaalisen valokuvan alin taso

background color taustaväri

- esim. maalaustyökalut maalaavat taustaväriä hiiren kakkospainikkeella

background eraser erikoispyyhekumi

- tietyn tyyppisiä pikseleitä poistava, käytetään yleensä taustan poistamiseen

barrel distortion tynnyrivääristymä

batch process eräajo

- useamman kuvan käsittely automatisoidusti, mahdollisuus myös skriptien käyttöön

bevel viiste

- tietyn tyyppinen siirtymä kuvan varjokohdista kirkkaisiin kohtiin, käsite liitetään usein kolmiulotteisten vaikutelmien luontiin

bicubic

- interpolointimenetelmä, jonka avulla kuva näytteistetään uudelleen kuvan kokoa muutettaessa

bilinear

- interpolointimenetelmä, jonka avulla kuva näytteistetään uudelleen kuvan kokoa muutettaessa

bitmap bittikartta

- ristiriitainen termi, joka ymmärretään yleiskielessä pikseleistä koostuvana kuvana

blend mode sekoitustila

- pikselien yhdistäminen laskuoppiin perustuen, esim. tasoja voidaan sekoittaa toisiinsa tietyllä menetelmällä

blend range sekoitusalue

- vain tietyn tyyppisten pikselien sekoittaminen, esim. kirkkaimmat pikselit voidaan määritellä näkymättömiksi

blur epäterävyys

- tuhoaa kuvan yksityiskohtia, käytetään usein tehokeinona

bias

- lähtötasoon tehtävä poikkeutus

bold lihavoitu, voimakas

- esim. tekstin lihavointi tai suotimen yhteydessä käytetty voimakkuuden ilmaisin

border reunus

- esim. kuvaan voidaan lisätä tietyn kokoiset reunukset/kehykset pikseleissä mitattuna

brightness kirkkaus, valoisuus

browser selain

- esim. tiedostoselain tai tehosteselain

brush sivellin

- maalaustyökalun kärki, jonka ominaisuuksia, kuten kokoa ja muotoa, voidaan muuttaa

burn varjostus

- yksi valittavista sekoitustiloista esim. tasoja tai maalaustyökaluja käytettäessä

Alku

C

 

calibration kalibrointi

- näytön vakiointi tiettyihin olosuhteisiin

cancel peru, kumoa

- peruu tai kumoaa tekeillä olevan toiminnon

canvas size piirtoalueen koko

- piirtoalueen koon muuttaminen muuttamatta kuitenkaan kuvassa olevien kohteiden kokoa

center keskitetty

- esim. vektorielementti voidaan sijoittaa piirtoalueen keskelle

channel kanava

- RGB-kuvassa värit tallennetaan R-, G- ja B-kanavaan, lisäksi kuvassa voi olla alfa-kanavia

channel mixer kanavasekoitin

- suodin, jolla voidaan sekoittaa R-, G- ja B-kanavien arvoja keskenään

charcoal hiili

- tehostaa kuvan hiilipiirroksen näköiseksi

chisel veistos

- tehostaa kuvan veistoksen näköiseksi, vaatii läpinäkyviä osio toimiakseen

chroma subsampling värisävyjen aliotanta

- määrittelee värisävyjen tallentamiseen käytettävän tarkkuuden JPEG-kuvan tallennuksen yhteydessä

chrome kromi

- tehostaa kuvan pinnan kiillotetun kromin näköiseksi

clear pyyhi

- pyyhkii alueen taustavärillä tai läpinäkyväksi valittuna olevasta tasosta riippuen

clipboard leikepöytä

- osa tietokoneen keskusmuistista, jonne tallennetaan tietoa väliaikaisesti esim. Edit/Copy-komentoa käytettäessä

clipping leikkautuminen

- kuvan alueet, jotka menevät sävyalueet ulkopuolelle esim. kirkkautta nostettaessa

clockwise (CV) myötäpäivään

- voidaan valita kuvan kääntösuunnaksi

clone brush kloonisivellin

CMYK

- lyhenne neliväripainatuksen osaväreistä syaani (C), magenta (M), keltainen (Y) ja musta (K)

color balance väritasapaino

- vaaleiden, tummien ja keskisävyjen välinen tasapaino

color cast värivirhe

- voimakas värivirhe näkyy kuvassa kalvomaisena pintana yleensä koko kuvan alueella

color depth värisyvyys, kuvan "bittisyys"

- esim. 24 bittiä eli 16,7 miljoona väriä

color management värinhallinta

- pyrkimyksenä yhtenäistää värintoisto ruudulla ja tulostuslaitteissa

color palette väripaletti

- esim. GIF-muotoon tallennettu kuva sisältää korkeintaan 256 väripaletin sisältämää, vapaavalintaista väriä

color replacer korvaa väri

- työkalu, joka korvaa määriteltyä taustaväri vastaavat kuvan värit piirtovärillä hiiren ykköspainikkeella maalattaessa

colored chalk väriliitu

- tehostaa kuvan väriliidulla piirretyn näköiseksi

colored foil värifolio

- tehostaa kuvan pinnan värifolion näköiseksi

colorize sävytä

- käytetään vain yhtä sävyä ja kylläisyystasoa

combine channel yhdistä kanavat

- yhdistää kanavia kuvastavat harmaasävykuvat yhdeksi täysvärikuvaksi

command history toimintohistoria, komentohistoria

- toiminto mahdollistaa useiden työvaiheiden perumisen kerralla

compression pakkaaminen, kompressio

- esim. JPEG-kuvan tallentaminen, jossa kuvaa pakataan tiedostokoon pienentämiseksi

compression value pakkausaste

- numeroarvo 0-100, joka määrittelee JPEG-kuvan pakkausvoimakkuuden

contiguous vierekkäiset

- esim. erikoispyyhekumin ominaisuus, joka määrittelee poistettavaksi vain kumin kärkeen yhteydessä olevan pikselit

contours kirkkausrajat

- etsii kuvasta kirkkausrajat

contract supista

- aluevalinnan supistaminen annetulla pikselimäärällä

contrast kontrasti

- pikseleiden sävyerojen suuruus

convert muuntaa, konvertoida

- esim. vektorielementin muuntaminen bittikarttagrafiikaksi

convert text to curves teksti poluiksi

- tekstielementin muuntaminen vektoripoluiksi, mahdollistaa kuvan katselun asentamatta kirjasinta

correction korjailu

- esim. kirkkauden ja kontrastin tai värien

counter-clockwise vastapäivään

- voidaan valita kuvan kääntösuunnaksi

crop rajaaminen

- kuvan hävittäminen tiettyihin rajoihin asti, piirtoalueen koon muuttaminen

curlicues kiemurat

- kuvaa vääristävä tehoste

cursor osoitin, kursori

- hiiren osoitin

curves käyrät

- kuvan kirkkauden ja kontrastin säätö sävykäyrän avulla

customizer äätälöinti, kustomointi

- esim. ohjelmaikkunan mukauttaminen omiin työtottumuksiin sopivaksi

cutout aukaisu

- tehoste, jota käytetään kolmiulotteisten vaikutelmien luomiseen

Alku

D

 

darken tummentava

- yksi valittavista sekoitustiloista esim. tasoja tai maalaustyökaluja käytettäessä

decrease color depth laske värisyvyyttä

- esim. 24 bittisen kuvan värit voidaan muuntaa 8 bittiseen väripalettiin

default oletusarvo, perustila

- käytännössä kaikki työkalut ja valintaikkunat voidaan palauttaa perustilaan

defloat kumoa kelluva

- esim. kelluvan aluevalinnan kumoaminen, yhdistetään alla olevaan tasoon

deform uudelleen muotoilu

- työkalu, jolla voidaan uudelleen muotoilla bittikarttatasolla sijaitsevia kohteita

deformation map

- kuvan vääristäminen kuvakartan avulla, toimintoon päästää käsiksi mm. vääristävän siveltimen ja muotoiluverkon ominaisuuksista

defringe siisti reunus

- palauttaa aluevalinnan reunanpehmennyksen

deinterlace poista lomitus

- poistaa kuvasta viivakuvioinnin

density tiheys, densiteetti

- esim. maalaustyökalun kärjelle voidaan määritellä tiheys

despeckle poista pilkut

- poistaa kuvasta kohinaa ääriviivojen käsittelyä vältellen, soveltuu läikeilmiön poistamiseen

difference erottava

- yksi valittavista sekoitustiloista esim. tasoja tai maalaustyökaluja käytettäessä

diffusion diffuusio

- rasteroi värit satunnaisesti luonnollisen vaikutelman luomiseksi, voidaan valita mm. värisyvyyttä alennettaessa

digital camera digitaalikamera

- kuva tallennetaan valoherkän kennon avulla suoraan digitaaliseen muotoon

dimension mitta

- esim. uutta kuvaa tehtäessä määritellään kuvan mitat tietyssä yksikössä

disable poistaa käytöstä

- esim. skriptistä voidaan poistaa jokin komento väliaikaisesti käytöstä

discontiguous muut kuin vierekkäiset

- esim. erikoispyyhekumin ominaisuus, poistettavien pikseleiden ei tarvitse olla yhteydessä pyyhekumin kärkeen

display näyttö, monitori

dissolve roiskiva

- yksi valittavista sekoitustiloista esim. tasoja tai maalaustyökaluja käytettäessä

distortion vääristymä

- esim. kameran linssin aiheuttama linssivääristymä

distribute levitä

- useiden vektorielementtien automaattinen sijoittelu tiettyjen tasaussääntöjen mukaan

dithering rasterointi

- yhdistellään käytettävissä olevia värejä antaen vaikutelma olemattomien värien olemassaolosta

docking kiinnittäminen, telakointi

- esim. kelluvan paletin kiinnittäminen ohjelmaikkunan reunaan

dodge valotus

- yksi valittavista sekoitustiloista esim. tasoja tai maalaustyökaluja käytettäessä

draft quality luonnoksen laatu

- tevääristysten laatu ennen kuin ne kuitataan tehdyiksi suorita-painikkeesta

drop shadow heittovarjo

- käytetään usein mm. tekstin tehosteena

dropper pipetti

- värin valitsin

duotone kaksivärikuva

- toisena osavärinä yleensä musta

duplicate monista

- termi toistuu usein tasoa monistettaessa

Alku

E

 

edge reuna

- pikseleiden kontrastierot muodostavat reunoja eli ääriviivoja

effect tehoste, efekti

- hyvänä esimerkkinä usein käytetty heittovarjo

effect browser tehosteselain

- työkalu tehosteiden pikaselailuun/esikatseluun

emboss kohokuva

- sopivilla ääriviivojen viisteillä luotu kohokuva

enable ottaa käyttöön

- käytöstä poistettu ominaisuus voidaan ottaa uudelleen käyttöön

enamel emali

- tehostaa kuvan pinnan emalin näköiseksi

enhancement korjailu, parantelu, ehostaminen

eraser pyyhekumi

- pyyhkii tavallista tasoa läpinäkyväksi tai taustatasoa taustavärillä

exclusion poistava

- yksi valittavista sekoitustiloista esim. tasoja tai maalaustyökaluja käytettäessä

exif meta data

- digikameran kuvatiedostoon tallentama kuvatieto; kuvanottoaika, aukko, valotus jne.

expand laajentaa

- aluevalinnan laajentaminen annetulla pikselimäärällä

export viedä

- esim. kuvan vienti JPEG-optimointityökaluun

Alku

F

 

fade correction korjaa haaleus

- haalistunutta kuvaa korjaileva suodin

feather häivytys

- aluevalinnan reunojen häivyttäminen annetun pikselimäärän matkalta

flat lattea

- termillä kuvataan usein myös sellaista kuvaa, jossa on vain taustataso

file browser tiedostoselain

- kuvien pikaselailuun soveltuva työkalu, jonka kautta voidaan tehdä myös muutamia tärkeitä kuvankäsittelytoimia

filter suodin

- yleisnimitys toiminnolle, jonka avulla käsitellään kuvaa

filter aperture suodinaukko

- käytännössä määrittelee suotimen voimakkuuden

fine hienovarainen

- voimakkuuden ilmaisin muutamissa toiminnoissa

fisheye distortion kalansilmävääristymä

fit to screen sovita ohjelmaikkunaan

- komento, joka sovittaa kuvan ja kuvaikkunan suurimpaan mahdolliseen kokoon

fit to window sovita ikkunaan

- komento, joka sovittaa kuvan kuvaikkunan kokoon

fit window to image sovita kuvaan

- komento, joka sovittaa kuvaikkunan kuvan kokoon

flip ylösalaisin

- peilaa kuvan pystysuunnassa

float kelluva

- esim. kelluvan aluevalinnan sisältämää kuvan osaa voidaan siirtää muista tasoista riippumatta

flood fill täyttötyökalu

- maalaa kuvaikkunan, aluevalinnan tai määrätyn tyyppisen kuvasisällön määritellyllä materiaalilla

font kirjasin, fontti

foreground color piirtoväri

- esim. maalaustyökalut maalaavat piirtoväriä hiiren ykköspainikkeella

freehand vapaamuotoinen

- esim. aluevalintatyökalulla voidaan piirtää vapaamuotoisia valintoja

full screen täysi näyttö

- katselutila, jossa ruudun koko pinta-ala otetaan kuvan käyttöön

Alku

G

 

gamma kirkkaus

- keskisävyjen kirkkaus

gamut toistoala

- värit, jotka voidaan näyttää tai tulostaa

gaussian blur epäterävöittävä suodin

- gauss-sumennus

gradient liukuväri

- määritellyistä osaväreistä koostuva liukuva siirtymä väristä toiseen, jolle voidaan määrittää myös läpinäkyvyyksiä

grain rakeisuus

- filmin rakenteesta aiheutuva vastine digitaaliselle kohinalle

greyscale harmaasävyt

- 256 harmaan eri sävyä mustasta valkoiseen

grid apuruudukko

- helpottaa esim. vektorielementtien sijoittelua tai säännöllisten aluevalintojen piirtämistä

group ryhmä

- esim. tasot voidaan ryhmitellä erilaisiin kokonaisuuksiin työskentelyn helpottamiseksi

guide kohdistusviiva, apulinja

- yksittäinen kohdistusviiva, joka voidaan sijoittaa vapaasti, vrt. apuruudukko

Alku

H

 

halftone rasterikuvio

- tehoste tekee kuvaan pistekuvion

halo kehä

- esim. pehmytpiirtosuotimen yhteydessä voidaan määritellä valon kehän suuruus

hardness kovuus

- esim. maalaustyökaluille määriteltävä ominaisuus, joka määrittelee siveltimen kovuuden

height korkeus

- esim. kuvalla on aina tietty korkeus

hide marquee piilota valintapiiri

- piilottaa aluevalinnan osoittavan muurahaispolun, valinta pysyy silti aktiivisena

high key image yläsävykuva

- kuva on pääosin vaalea eli sen sävyjakaumaa kuvaava histogrammi painottuu oikealle

highlight huippuvalo

- kuvan valoisimmat kohdat

histogram histogrammi

- kuvan valoisuuden jakautuminen

horizontal vaakasuuntainen

hue sävy

Alku

I

 

ICC-profile ICC-profiili

- kuvailee laitteen (tai painoprosessin) värintoisto-ominaisuuksia tunnetuissa, vakioiduissa olosuhteissa

illuminant temperature valaistuksen värilämpötila

- esim. värejä säätävillä suotimilla voidaan määritellä kuvan värilämpötila

image mapper kuvan kartoittaminen webiä varten

image slicer kuvan "viipalointi" webiä varten

import tuoda

- esim. kuvamateriaalin tuonti digikamerasta tai skannerista Paint Shop Pro -ohjelmaan

inch tuuma

- mittayksikkö (2,54 cm), kuvankäsittelyyn liittyvät mittayksiköt tunnetaan usein paremmin tuumissa

increase color depth nosta värisyvyyttä

- esim. 8 bittinen kuva voidaan muuntaa 24 bittiseksi täysvärikuvaksi

input syöttö, sisään menevä

- esim. pikselit voidaan ajatella suotimeen menevänä syötteenä

interlaced hitaasti tarkentuva

- JPEG-kuvan yhteydessä

interpolation interpolointi

- kuvan pikselikoon muuttaminen

invert käännä

- päinvastoin, komentoa käytetään usein aluevalintojen kanssa työskenneltäessä

ISO-sensitivity ISO-herkkyys

- valon vastaanottokyky

italic kursivoitu

- oikealla kallistettu teksti

Alku

J

JPEG artifact JPEG-pakkausvirhe, artifakti

K

 

kaleidoscope kaleidoskooppi

- heijastaa kuvasta saumattomasti jatkuvan kuvioinnin

kerning merkkitiheys

- lisättävän tekstin merkkien välinen tiheys

keyboard map näppäinkartta

- toiminto näyttää ohjelman kaikki komennot ja niihin mahdollisesti liitetyt näppäinkomennot

Alku

L

 

landscape vaaka-asento

- esim. kuva voidaan tulostaa vaakasuuntaan

layer taso, kuvataso

- kuvasisältöä erotellaan usein tasoille, joissa sitä voidaan muokata toisistaan riippumatta

layout ulkoasu, asettelu

- esim. kuvat voidaan tulostaa yhdelle paperiarkille tietyllä tavalla aseteltuina

leading rivivälistys

- määrää tekstin perusviivojen välisen etäisyyden

lens distortion linssivääristymä

- kameran linssin aiheuttama kuvan vääristyminen

levels tasot

- sävyjakauman säätöön soveltuva suodin, älä sekoita kuvatasoihin

lighten vaalentava

- yksi valittavista sekoitustiloista esim. tasoja tai maalaustyökaluja käytettäessä

lightness valoisuus, kirkkaus

linear lineaarinen

- esim. tasaisesti kasvava

link ketjuttaa

- tasoja voidaan ketjuttaa toisiinsa, jolloin niille voidaan tehdä tiettyjä toimia samanaikaisesti

logo

- nimen kirjoittaminen graafisesti määrätyssä muodossa

lossless häviötön

- JPEG-kuva voidaan tallentaa häviöttömällä menetelmällä, tätä valintaa kannattaa tosin käyttää harkiten

low key image alasävykuva

- kuva on pääosin tumma eli sen sävyjakaumaa kuvaava histogrammi painottuu vasemmalle

luminance valaistus

luminosity värin kirkkaus

- yksi valittavista sekoitustiloista esim. tasoja tai maalaustyökaluja käytettäessä

Alku

M

 

magic wand taikasauva

- aluevalintatyökalu, jolla valitaan tietyn tyyppiset pikselit käsiteltäväksi

manipulation manipulaatio

- todellisesta tilanteesta poikkeutettu kuva

manual käsin tehtävä, manuaalinen

mask maski

- harmaasävyin toteutettu läpinäkyvyys

mask layer tasomaski

- harmaasävyjä sisältävä taso, joka peittää maskatuiksi valittujen tasojen sisältöä

matte tausta, peiteväri

- termi liittyy komentoihin, joilla voidaan palauttaa aluevalinnan reunanpehmennys

median filter mediaani

- kohinan poistoon soveltuva suodin

medium key image keskisävykuva

- kuvan sävyjakaumaa kuvaava histogrammi levittäytyy koko asteikolle pääpainon ollessa keskellä

megapixels miljoona pikseliä, megapikseliä

merge yhdistää, sulauttaa

- esim. tiettyjä tasoja voidaan yhdistää toisiinsa

mesh warp muotoiluverkko

- kuvan vääristäminen muotoiluverkon avulla

midtone keskisävy

- keskisävyinä voidaan laskennallisesti pitää pikseleitä, joiden kirkkaus sijoittuu arvojen 85 ja 170 välille

mild lievä

- kuvastaa säädön voimakkuutta muutamissa toiminnoissa

mirror peilikuva

- peilaa kuvan vaakasuunnassa

mode tila, moodi

- esim. työkaluille voidaan määritellä erilaisia toimintatiloja

modify muuta

- termi esiintyy mm. aluevalintaa muokkaavissa valikkokomennoissa

moire pattern läikeilmiö

- raitoja, värinää, aaltoja ja kirkkauden heilahtelua esim. rasteroituja kuvia skannattaessa

monitor tietokoneen näyttö, monitori

monochrome yksivärinen, monokromaattinen

- esim. täysvärikuvasta voidaan muodostaa harmaasävykuva kanavasekoittimen avulla

motion blur liike-epäterävöinti

- tiettyyn suuntaan tehtävä liike-epäterävöinti, kulma on vaapaasti määriteltävissä

multiply kertova

- yksi valittavista sekoitustiloista esim. tasoja tai maalaustyökaluja käytettäessä

Alku

N

negative negatiivi

- värien muuttaminen vastaväreiksi

neutral neutraali

- yleisesti valkoiseksi miellettävä kohde, joka on myös kuvassa valkoinen

noise kohina

- vierekkäisten pikselien värivoimakkuus eroa alueen värikeskiarvosta häiritsevästi

O

 

offset siirtymä

- esim. kuvaa tulostettaessa voidaan määritellä kuvan siirtymä paperiarkin reunasta mitattuna

opacity peittävyys

- läpinäkyvyyden vastakohta, peittävyys voidaan määritellä mm. tasolle

opaque läpikuultamaton

- esim. rajaustyökalulla piirretyn rajauksen ulkopuolelle voidaan jättää kaikki läpinäkyvät pikselit

optimizing optimointi

- esim. web-käyttöön suunnitellun kuvan optimointi GIF- tai JPEG-muotoon

options asetukset

original alkuperäinen, orginaali

- esim. digikameran tallentama alkuperäinen versio digitaalisesta valokuvasta kannattaa aina säilyttää

output tulostus, ulos tuleva

- esim. suodin tulostaa sisäänottamansa pikselit tietynlaisina käsittelyn jälkeen

overlay sulauttava

- yksi valittavista sekoitustiloista esim. tasoja tai maalaustyökaluja käytettäessä

overview yleiskatsaus

- paletti, joka näyttää yleisnäkymän ohjelmaikkunassa aktiivisena olevasta kuvasta

Alku

P

 

path polku

- termiä käytetään usein puhuttaessa vektorielementeistä tai esim. kiintolevyn hakemistosta

patternkuviointi

- vaaka- ja/tai pystysuunnassa toistettuna saumattomasti jatkuva kuva

pen kynä

- hyvin monesta kuvankäsittely- ja piirto-ohjelmasta löytyvä vektorigrafiikan piirtotyökalu

percent prosentti

- 1 % on yksi sadasosa jostakin kokonaisuudesta, mm. kuvan kokoa voidaan muuttaa antamalla prosenttiarvo

perspective correction perspektiivin korjailu

- kuvan sisältämien suorien sivujen kääntäminen paremmin kuvaan sopivaksi

picture frame kuvakehys

picture tube kuvapursotin

- työkalu sisältää valmiita "pikkukuvia", joita voidaan pursottaa kuvaan mielivaltaisesti

pinch nipistä, paina kuopalle

- kuvaa vääristävä tehoste

pincushion distortion tyynyvääristymä

pixel pikseli

- bittikarttakuvan perusyksikkö

pixel resize

- interpolointimenetelmä kuvankäsittelyohjelmassa, monistaa pikseleitä oikean koon saavuttamiseksi

pixelation pikselöityminen, mosaiikkikuva

pivot napa, keskipiste

- esim. uudelleen muotoilu työkalun käyttämää keskipistettä voidaan muuttaa

plugin

- ohjelmasta riippumaton lisäosa

polar coordinates napakoordinaatit

- kuvaa vääristävä tehoste

posterize porrastaa

- kuvan värimäärän vähentäminen

postscript

- vektorigrafiikkaan perustuva sivunkuvauskieli

potrait pystyasento

- esim. kuva voidaan tulostaa pystysuuntaan

ppi (pixels per inch) pikseliä tuumalla

- kuva tulostetaan tietyllä tarkkuudella, tarkkuus määritellään usein tiettynä pikselimääränä tuuman matkalla

preferences asetukset

preset esitallenne, esimäärittely

- monipuolisia määrittelyjä sisältävien työkalujen asetukset voidaan tallentaa uudelleen käyttöä varten

pressure paine

- esim. tietokoneeseen kytketyn piirtopöydän kynälle voidaan määritellä paineen tunnistus

print layout tulostuspohja

- kuvat voidaan tulostaa paperiarkille tietyllä tavalla aseteltuina

print size tulostuskoko

- mittanauhalla mitattava koko, jossa kuva tulostetaan

promote korottaa

- esim. Background-tason korottaminen läpinäkyvyyden mahdollistavaksi tasoksi

proof esikatselu

- esim. suotimien vaikutuksia voidaan esikatsella esikatseluruutujen lisäksi myös kuvaikkunassa

punch iske, pullista

- kuvaa vääristävä tehoste

push pakota

- esim. vääristävälle siveltimelle määriteltävä vääristystyyppi

Alku

Q

quality laatu

- usein puhutaan esim. JPEG-kuvan laadusta, laatuasetukset määritellään JPEG-optimointityökalun välilehdelle

R

 

radius säde

- määrittelee esim. suotimen toimintasäteen

random satunnainen

- esim. valintaikkunan painikkeesta voidaan määritellä satunnaiset valinnat ja arvot tehtävälle toiminnolle

raster graphics bittikarttagrafiikka, rasterigrafiikka, pistegrafiikka

red eye punasilmäisyys

- silmän verkkokalvot heijastuvat kuvaan kirkkaan punaisina salamalla kuvattaessa

redo tee uudelleen

- perutun työvaiheen tekeminen uudelleen

reduction vähentäminen

- termi, jota käytetään muutamien toimintojen yhteydessä

repeat toisto

- esim. edellisen työvaiheen toistaminen

resample interpolointi

- kuvan pikselikoon muuttaminen

reset asettaa uudelleen, "nollata"

- esim. valintaikkunassa tehdyt valinnat voidaan nollata lähtöarvoihinsa

resolution tarkkuus, resoluutio

- kuvan pikselikoko määrittelee suurimman tarkkuuden, jolla kuva voidaan tulostaa tietyn kokoisena

resize kuvan koon muuttaminen

- toimintoon liittyvässä valintaikkunassa määritellään mm. kuvan uusi koko ja interpolointimenetelmä

retouch korjailla, retusoida

- retusoinnilla tarkoitetaan yleensä vanhan ja rähjääntyneen kuvan korjailua

revert

- edelliseen tallennettuun kuvaversioon palaaminen

RGB

- lyhenne kolmiväriyhdistelmästä punainen, vihreä ja sininen

ripple väreet

- kuvaa vääristävä tehoste

rollover päälleosoitus

- elementin ulkoasu muuttuu kun hiiren osoitin viedään sen päälle

rotate käännä, pyöritä, kierrä

- esim. kuvan kääntäminen 90 astetta myötä- tai vastapäivään

rulers viivaimet

Alku

S

 

sample näyte

- esim. pipetin voidaan määritellä ottavan värinäytteen tietyn kokoiselta alueelta

sample merged yhdistetty näyte

- näytteen ottamiseen käytetään aktiiviseksi valitun tason sijaan kaikkien tasojen sisältöä

saturation kylläisyys

- värin voimakkuus

scale skaalaus

- kuvan sovittaminen tiettyyn mittakaavaan

scanner kuvanlukija, skanneri

- lukee esim. paperiarkin digitaaliseen muotoon

scratch remover naarmujen poisto

- työkalu, joka poistaa automaattisesti skannatun kuvan taittumia ja naarmuja

screen rasteri

- yksi valittavista sekoitustiloista esim. tasoja tai maalaustyökaluja käytettäessä

screen capture kuvaruutukaappaus, kuvankaappaus

- tietokoneen ruudun näkymän kaappaaminen kuvaksi

script skipti, makro

- toimintojen sarja, joka voidaan nauhoittaa itse ja kohdistaa toiseen kuvaan yhtä painiketta napsauttamalla

seamless tilign saumaton kuviointi

- tekee kuvasta vaaka- ja/tai pystysuunnassa toistettuna saumattomasti jatkuvan kuvioinnin

selection aluevalinta, valinta, valintapiiri

- kuvankäsittelyssä tehtävä perustoimi, toimintojen kohdistaminen tietyille kuvan alueille

sepia toning seepiasävytys

- ruskehtava sävy, joka tekee kuvasta vanhan oloisen

setup asetukset

shadow varjo

- kuvan tummimmat lähes mustat pikselit

sharpen terävöittää

- kuvan kontrastierojen vahvistaminen

shear viistota

- esim. vektorielementin viistottaminen

shift siirto, poikkeutus

- esim. värisävyjen poikkeuttaminen väriympyrältä laskettuna

similar samanlainen

- esim. aluevalintaa voidaan laajentaa käsittämään samankaltaisia pikseleitä

skintone ihon sävy

smart size

- interpolointimenetelmän automaattinen valinta Paint Shop Prossa

smooth pehmeä, sileä

smudge hankaus

- yksi maalaustyökalutyypeistä

soft focus pehmytpiirto

- matkii kameraan liitettävän pehmytpiirto-objektiivin tehostetta, levittää kuvan valoja kohtia tummia alueita

soften pehmentää

- kuvaa pehmentävät suotimet

solarize solarisaatio

- tekee kuvasta negatiivin, kynnysarvo määriteltävissä

source lähde, alkuperä

- joissakin toiminnoissa määritellään lähdeväri, jota lähdetään muokkaamaan

spherize pullista

- kuvaa vääristävä tehoste

spiky halo piikikäs kehä

- kuvaa vääristävä tehoste

split channel erota kanavat

- erottaa täysvärikuvan kanavia kuvastaviksi harmaasävykuviksi

status bar tilarivi

- ohjelmaikkunan alareunassa oleva rivi, joka mm. opastaa aktiivisena olevan työkalun käytössä

step askellus

- esim. siveltimen kärjen piirtotiheys hiiren painike pohjassa maalattaessa

straighten suoristaa

- esim. vinon horisonttiviivan suoristaminen

strength voimakkuus

- monien toimintojen voimakkuus määritellään tähän kohtaan

stretch venytä

- esim. kuvan sävyjakaumaa kuvastava histogrammi voidaan venyttää koko sävyalueelle

stroke ääriviiva

- esim. vektorielementille voidaan määritellä ääriviiva, ääriviivan värin määrittelee piirtoväri

style tyyli

- esim. liukuvärin muoto voidaan valita useista eri tyyleistä

swatches materiaaliviuhka, "mallitilkku"

- monimutkaiset materiaalit, kuten liukuvärit voidaan tallentaa jatkokäyttöä varten

Alku

T

 

target kohde

- esim. joissakin toiminnoissa määritellään kohdeväri, joksi valitut alueet muutetaan

text on path teksti polulla

- vektoripolkua seuraava kaareva teksti

texture pintakuvio, tekstuuri

- pintakuvio on osittain läpinäkyvä, kirkkaudeltaan vaihteleva kuvio, joka poikkeuttaa tasaista pintaa

thickness paksuus

- esim. maalaustyökalun kärjelle voidaan määritellä paksuus, pieni arvo tekee sivellinjäljestä ohuen

threshold kynnys

- määrittelee yleensä raja-arvon jonkin toiminnon toteuttamiselle

thumbnail pieni esikatselukuva, näytekuva

- linkki suurempaan kuvaan, tuttu termi esim. web-sivulta tai tiedostoselaimesta

tolerance tarkkuus, toleranssi

- usein toistuva työkalun ominaisuus, joka määrittelee tietyn tyyppiset pikselit käsiteltäväksi

tool options työkalun asetukset

- täältä löytyvät aktiiseksi valituna työkalun ominaisuudet

toolbar työkalurivi

- tärkeimmät kuvankäsittelytyökalut sijaitsevat työkaluriveillä

tooltip työkaluvihje

- ilmestyy jätettäessä hiiren osoitin työkalun päälle

topography topografia

- pinnan muodostaminen

trace contour piirrä kirkkausrajat

- etsii kuvan voimakkaimmat kontrastit ja piirtää rajat

transparency läpinäkyvyys

- peittävyyden vastakohta

trial koeaika

- esim. Paint Shop Pro -ohjelman kokeiluversio on käytössä vain 30 päivän ajan

TWAIN-ominaisuus

- kuvan tuonti kuvanlukijasta tai digitaalikamerasta suoraan esim. Paint Shop Pro -ohjelmaan

twirl pyörre

- vääristävien työkalujen yhteydessä määriteltävä vääristystyyppi

Alku

U

 

underline alleviivaus

- esim. teksille voidaan määritellä alleviivaus

undo peru

- edellisen työvaiheen peruminen

ungroup pura ryhmitys

- esim. ryhmitetyt tasot voidaan purkaa takaisin itsenäisiksi tasoiksi

uniform säännöllinen

- esim. kuvakohinaa lisättäessä kohinan voidaan määritellä olevan säännöllistä

unit yksikkö

- esim. kuvan tulostuskoko voidaan määritellä tietyssä mittayksikössä

unsharp mask (USM) epäterävämaski

- monipuolinen suodin, jota käytetään kuvan terävöintiin

user defined filter

- toiminto suodinmatriisin vaapaaseen määrittelyyn, kuvankäsittelijän oma suodin

Alku

V

 

vector graphics vektorigrafiikka

- perustuu viivoin ja käyrin esitettyihin vektorielementteihin

vector node ankkuripiste

- määrittelee segmentin muodon

vector object vektorielementti

- pelkistettynä yksi polku muodostaa yhden vektorielementin

vector path vektoripolku

- määrittelee vektorielementin ääriviivan

vector segment segmentti

- kahden ankkuripisteen väliin jäävä polun osa

vertical pystysuuntainen

view näkymä

- esim. tasoja voidaan piilottaa näkyvistä ja ottaa takaisin näkyviin

Alku

W

warp brush vääristävä sivellin

- vapaamuotoinen kuvan vääristäminen siveltimellä maalaamalla

watermark vesileima

- kuvatunnisteen lisääminen, ei kuitenkaan pommin varma kuvan alkuperän varmentaja

wave aalto

- esim. kuva voidaan vääristää tietyn aaltokuvion mukaan

weighted avarage painotettu keskiarvo

- interpolointimenetelmä Paint Shop Prossa, soveltuu valokuvamaisten kuvien interpolointiin

white balance valkotasapaino

- esim. digikameran valkotasapainon asettaminen ennen kuvanottoa värivirheen välttämiseksi

width leveys

- esim. kuvalla on aina tietty leveys

Alku

Z

zoom in lähentäminen

 

Lähteitä:

- Photoshopin sanastoa (Imaginos)

- graafinen sanasto (Edita)

- kuvankäsittely- ja hahmontunnistusalan sanastoa (LTY

 

 
  Home | Kuvagalleria | Kauppa | Hakemisto | Digi Info | Photoshop | Contact Us | Etsi sivustosta |  
 
  Copyright © Pony Foto