HomePALVELUT ..STUDIO ..KORTIT ..HINNASTO...PHOTOSHOP ..KAUPPA
Eräajo-komennon käyttäminen

 

Makrot-paletin käyttäminen

Makrojen nauhoittaminen

Makrojen suorittaminen

Eräajo-komennon käyttäminen

Download

 

 

 

  Eräajo-komennolla voidaan kohdistaa makron toiminnot kansion tai alikansion kaikkiin tiedostoihin. Jos käytössä on digitaalikamera tai skanneri, voit myös tuoda ja käsitellä useita kuvia yhdellä makrolla. Skanneriin tai digitaalikameraan pitää ehkä asentaa laajennus, joka tukee makroja. (Jos muun valmistajan tekemä laajennus ei ole tarkoitettu useiden dokumenttien tuomiseen yhdellä kertaa, se ei ehkä toimi eräajokäsittelyn aikana tai makron osana. Lisätietoja on laajennuksen valmistajan toimittamissa ohjeissa.)

  Eräajokäsittelyn aikana kaikki tiedostot voidaan jättää avoimiksi tai alkuperäiset tiedostot voidaan sulkea ja niiden muutokset tallentaa. Haluttaessa tiedostojen muutetut versiot voidaan myös tallentaa eri paikkaan (alkuperäiset tiedostot säilyvät näin muuttumattomina). Jos käsitellyt tiedostot tallennetaan uuteen paikkaan, niitä varten voidaan luoda kansio ennen eräajon aloittamista. Eräajokäsittelyä voidaan tehostaa vähentämällä tallennettujen historiatilojen määrää ja poistamalla Historia-paletista Luo ensimmäinen tilannekuva automaattisesti -asetuksen valinta.

  Tiedostojen käsitteleminen Eräajo-komennolla:

 • Valitse Tiedosto/Arkisto > Automatisoi > Eräajo.
 • Valitse Toisto-asetukseksi Ryhmä- ja Makro-valikoista haluamasi ryhmä ja makro.
 • Valitse Lähde-asetukseksi lähde avattavasta valikosta:
 • Valitse Kansio, jos haluat suorittaa tietokoneeseen aikaisemmin tallennetun makron. Voit paikantaa ja valita kansion napsauttamalla Valitse.
 • Valitse Lue, jos haluat tuoda kuvia digitaalikamerasta ja skannerista ja käsitellä ne makrolla.
 • Valitse Avatut tiedostot, jos haluat käsitellä kaikki avoimet tiedostot makrolla.
 • Valitse Tiedoston selaaminen, jos haluat käsitellä tiedostoselaimella valitut tiedostot makrolla.
 • Valitse Ohita makron Avaa-komennot, jos haluat, että makron Avaa-komennot viittaavat eräajotiedostoihin makrossa määritettyjen tiedostonimien sijasta. Jos valitset tämän asetuksen, makrossa on oltava Avaa-komento, koska Eräajo-komento ei avaa lähdetiedostoja automaattisesti.
 • Poista Ohita makron Avaa-komennot -asetuksen valinta, jos makro on nauhoitettu käsittelemään avoimet tiedostot tai makro sisältää tarvitsemiaan tiedostoja koskevia Avaa-komentoja.
 • Valitse Ota kaikki alikansiot huomioon, jos haluat käsitellä alikansioissa olevat tiedostot.
 • Valitse Estä väriprofiilin varoitukset, jos haluat estää värikäytäntöilmoitusten näyttämisen.
 • Valitse Kohde-valikosta käsiteltyjen tiedostojen kohdekansio.
 • Valitse Ei mikään, jos haluat jättää tiedostot avoimiksi ja niiden muutokset tallentamatta (muutokset tallennetaan, jos makro sisältää Tallenna-komennon).
 • Valitse Tallenna ja sulje, jos haluat korvata alkuperäiset tiedostot käsitellyillä tiedostoilla.
 • Valitse Kansio, jos haluat tallentaa käsitellyt tiedostot uuteen kansioon. Voit määrittää kohdekansion napsauttamalla Valitse.
 • Valitse Ohita makron Tallenna nimellä -komennot -asetus, jos haluat, että makron Tallenna nimellä -komennot viittaavat eräajotiedostoihin makrossa määritettyjen tiedostonimien ja kansioiden sijasta. Jos valitset tämän asetuksen, makrossa on oltava Tallenna nimellä -komento, koska Eräajo-komento ei tallenna lähdetiedostoja automaattisesti.
 • Poista Ohita makron Tallenna nimellä -komennot -asetuksen valinta, jos makro sisältää tarvitsemiaan tiedostoja koskevia Tallenna nimellä -komentoja.
 • Jos kohteeksi on valittu Kansio, määritä tiedoston nimeämistapa ja käsiteltyjen tiedostojen yhteensopivuusasetukset.
 • Valitse Tiedostojen nimeäminen -kohtaan valikkojen elementtejä valikoista tai kirjoita kenttiin tekstiä kaikkien tiedostojen oletusnimien luomista varten. Kenttien avulla voidaan muuttaa tiedostonimien järjestystä ja muotoilua. Nimiin on sisällytettävä vähintään yksi yksikäsitteinen kenttä (esimerkiksi tiedoston nimi tai juokseva numero tai kirjain), jotta tiedostot eivät korvaisi jo käsiteltyjä tiedostoja.
 • Valitse Yhteensopivuus-asetukseksi Windows, Mac OS ja UNIX, jos haluat tiedostonimien olevan yhteensopivia Windows-, Mac OS- ja UNIX-käyttöjärjestelmien kanssa.
 • Kun tiedostoja tallennetaan Eräajo-komentoasetusten mukaan, ne tallentuvat aina samassa muodossa kuin alkuperäiset. Voit luoda tiedostot eri muodossa tallentavan eräajon nauhoittamalla alkuperäiseen makroon Tallenna nimellä -komennon ja sen jälkeen Sulje-komennon. Valitse sitten eräajon Kohde-asetukseksi Ohita Tallenna nimellä -komento.
 • Valitse virheenkäsittelyvaihtoehto Virheet-valikosta:
 • Valitse Pysähdy virheissä, jos eräajon pitää pysähtyä odottamaan, että käyttäjä kuittaa virheilmoituksen.
 • Valitse Virhelokitiedosto, jos haluat tallentaa virheilmoitukset tiedostoon niin, ettei eräajoa keskeytetä. Jos virheet tallentuvat lokitiedostoon, näyttöön tulee ilmoitus käsittelyn jälkeen. Voit tallentaa virhetiedoston myöhempää tarkastelua varten napsauttamalla Tallenna nimellä ja nimeämällä virhetiedoston.
 • Jos haluat käyttää eräajossa useita makroja, luo makro ja nauhoita jokaista käytettävää makroa varten Eräajo-komento. Näin voit myös käsitellä useita kansioita yhden eräajokäsittelyn aikana. Jos haluat kohdistaa eräajokäsittelyn useaan kansioon, luo kansioon käsiteltävien kansioiden pikakuvakkeet tai aliakset ja valitse Ota kaikki alikansiot huomioon -asetus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  Home | Kuvagalleria | Kauppa | Hakemisto | Digi Info | Photoshop | Contact Us | Etsi sivustosta |  
 
  Copyright © Pony Foto