HomePALVELUT ..STUDIO ..KORTIT ..HINNASTO...PHOTOSHOP ..KAUPPA
Makrot-paletin käyttäminen

 

Makrot-paletin käyttäminen

Makrojen nauhoittaminen

Makrojen suorittaminen

Eräajo-komennon käyttäminen

Download

 

 

  Makrot-palettia käytetään makrojen nauhoittamiseen, suorittamiseen, muokkaamiseen ja poistamiseen. Paletin avulla voidaan myös tallentaa ja ladata makrotiedostoja.

  Photoshopissa makrot on järjestetty ryhmiksi. Makrojen käyttämistä voidaan tehostaa luomalla lisää ryhmiä. ImageReadyssa makroja ei voida järjestää ryhmiksi.

Makrot-paletin tuominen näyttöön:

  Valitse Ikkuna > Makrot tai napsauta Makrot-paletin välilehteä, jos paletti on näkyvissä, mutta ei ole aktiivinen.

  Makrot näkyvät Makrot-paletissa normaalisti luettelona. Ryhmiä, makroja ja komentoja voidaan laajentaa ja supistaa. Photoshopissa voidaan makrojen näyttötilaksi valita myös painiketila niin, että makroja voidaan suorittaa napsauttamalla Makrot-paletin painikkeita. Painiketilassa ei kuitenkaan voida tarkastella yksittäisiä komentoja ja ryhmiä.

Ryhmien, makrojen ja komentojen laajentaminen ja supistaminen:

  Napsauta Makrot-paletin ryhmän, makron tai komennon vasemmalla puolella olevaa kolmiota kolmiokuvake. Voit laajentaa tai supistaa ryhmän kaikkien makrojen tai makron kaikkien komentojen näkymän pitämällä Alt-näppäintä (Windows) tai Optio-näppäintä (Mac OS) painettuna ja napsauttamalla kolmiota.

Makrojen valitseminen:

  Tee jokin seuraavista toimista:
 • Valitse makro napsauttamalla sen nimeä.
 • (Photoshop) Voit valita peräkkäisiä makroja pitämällä välinäppäintä painettuna ja napsauttamalla ensimmäistä ja viimeistä makroa.
 • (Photoshop) Voit valita useita makroja, jotka eivät ole peräkkäin, pitämällä Ctrl-näppäintä (Windows) tai komentonäppäintä (Mac OS) painettuna ja napsauttamalla makrojen nimiä.

Makrojen näyttäminen painikkeina (Photoshop):

  Valitse Makrot-paletin valikosta Painiketila. Voit palata luettelotilaan valitsemalla uudelleen Painiketila-asetuksen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  Home | Kuvagalleria | Kauppa | Hakemisto | Digi Info | Photoshop | Contact Us | Etsi sivustosta |  
 
  Copyright © Pony Foto