HomePALVELUT ..STUDIO ..KORTIT ..HINNASTO...PHOTOSHOP ..KAUPPA
Makrojen nauhoittaminen

 

Makrot-paletin käyttäminen

Makrojen nauhoittaminen

Makrojen suorittaminen

Eräajo-komennon käyttäminen

Download

 

 

 

  Ota huomioon seuraavat seikat nauhoittaessasi makroja:
 • Useimmat komennot voidaan nauhoittaa (ei kuitenkaan kaikkia).
 • Makroihin voidaan nauhoittaa aluevalinta-, siirto-, monikulmio-, lasso-, taikasauva-, rajaus-, ositus-, taikakumi-, liukuväri-, maalipurkki-, teksti-, muoto-, huomautus-, pipetti- ja väripipettityökalujen toimintoja sekä Historia-, Väriviuhkat-, Väri-, Reitit-, Kanavat-, Tasot-, Tyylit- ja Makrot-palettien komentoja.
  ImageReadyssa Historia-paletin komento voidaan vetää Makrot-paletin siihen makroon, johon komento halutaan nauhoittaa. Historia-paletin kursiivilla merkittyjä komentoja ei voi vetää Makrot-palettiin. (Kursiivilla merkityt komennot eivät toimi makroissa.)
 • Tiedosto- ja ohjelma-asetukset (esimerkiksi aktiivinen taso tai piirtoväri) vaikuttavat makron nauhoittamisen lopputulokseen. Esimerkiksi kolmen pikselin Gauss-sumennuksen vaikutus ei ole sama 72 ppi:n ja 144 ppi:n tiedostossa. Vastaavasti Väritasapaino-komento ei toimi harmaasävykuvissa.
 • Kun nauhoitetaan valintaikkuna- ja palettiasetuksia sisältäviä makroja, on otettava huomioon, että ainoastaan muuttuneet asetukset tallentuvat makroon. Esimerkiksi nauhoitettaessa makroa, joka määrittää tietyksi asetukseksi nykyisen arvon, arvo on ensin vaihdettava muuksi arvoksi. Tämän jälkeen makro on nauhoitettava niin, että asetukseksi vaihdetaan alkuperäinen arvo.
 • Tilatoiminnot ja -työkalut sekä sijainnin määrittävät työkalut käyttävät viivaimen nykyisiä mittayksikköjä. Tilatoiminnon tai -työkalun toiminnon, esimerkiksi muunto- tai rajauskomennon, käyttäminen edellyttää Enter- tai Return-näppäimen painamista Sijaintia määrittäviä työkaluja ovat aluevalitsin-, ositus-, liukuväri-, taikasauva-, lasso-, reitti- ja huomautustyökalut.
 • Kun Photoshopissa halutaan käyttää nauhoitettavaa toimintoa useissa erikokoisissa tiedostoissa, viivaimen yksiköksi on valittava prosentti. Näin Photoshop suorittaa makron aina samassa kohdassa suhteessa kuvaan.

 • Makrot-paletin Suorita-komento voidaan nauhoittaa käynnistämään toinen makro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  Home | Kuvagalleria | Kauppa | Hakemisto | Digi Info | Photoshop | Contact Us | Etsi sivustosta |  
 
  Copyright © Pony Foto