HomePALVELUT ..STUDIO ..KORTIT ..HINNASTO...PHOTOSHOP ..KAUPPA
Tyylien muokkaaminen

 

 

Tason tyyliä muokataan muuttamalla tyylin tehosteasetuksia. Photoshopissa tehosteasetukset ovat Tason tyyli -valintaikkunassa. ImageReadyssa tehosteasetukset ovat tilannekohtaisessa Tasoasetukset/tyyli-paletissa. Paletin nimi vaihtelee sen mukaan, minkä tehosteen valitset.

  Huomautus: ImageReady sisältää vain osan Photoshopin sisältämistä tehosteasetuksista.

  Tasotyylin muokkaaminen:

  1. Tee jokin seuraavista toimista:
   • Kaksoisnapsauta Tasot-paletissa tason nimen alapuolella näkyvää tehostetta. (Voit tuoda tyylin sisältämät tehosteet näyttöön napsauttamalla f-kuvakkeen f-kuvake vieressä olevaa kolmiota.
   • (Photoshop) Kaksoisnapsauta tason miniatyyriä ja valitse muokattava tehoste valintaikkunan vasemmalta puolelta.
  2. Määritä haluamasi seuraavista asetuksista Tason tyyli -valintaikkunassa (Photoshop) tai tilannekohtaisessa Tasoasetukset/tyyli-paletissa (ImageReady). Käytettävissä olevat asetukset määräytyvät valitun tehosteen mukaan

Photoshopissa voit muokata useita tehosteita sulkematta Tason tyyli -valintaikkunaa. Tehosteen asetukset tulevat näyttöön, kun valitset tehosteen valintaikkunan vasemmalta puolelta.

Kulma

Määrittää valaistuskulman, jossa tehostetta käytetään tasoon. Photoshopissa voit dokumentti-ikkunaa vetämällä säätää Varjo-, Sisävarjo- tai Satiini-tehosteen kulmaa.

Pehmennetty

Sekoittaa kirkkausrajan tai kiiltokirkkausrajan reunapikselit. Tämä asetus on kätevä pienikokoisessa ja mutkikkaissa kirkkausrajoissa.

Sekoitustila

Määrittää, kuinka tasotehoste sekoittuu alla olevien tasojen kanssa, joihin voi sisältyä aktiivinen taso. Esimerkiksi Sisävarjo-tehoste sekoittuu aktiivisen tason kanssa, koska tehostetta on käytetty tämän tason päällä, kun taas Varjo-tehoste sekoittuu ainoastaan aktiivisen tason alla olevien tasojen kanssa. Useimmiten jokaisen tehosteen oletusarvotila tuottaa parhaan tuloksen.

Kutista

Kutistaa Sisävarjo- tai Sisäinen hehku -tehosteen peitevärin rajat sumentamisen sijaan.

Väri

Määrittää varjon, hehkun tai korostuksen värin. Väri voidaan valita napsauttamalla väriruutua ja valitsemalla haluttu väri.

Kirkkausraja

Kirkkausrajaa käyttämällä voidaan yksiväristen hehkutehosteiden avulla luoda läpinäkyviä renkaita. Liukuvärillä täytettyjen hehkutehosteiden avulla voidaan luoda muunnoksia liukuvärin ja peittävyyden toistamiseen. Viiste- ja korkokuvatehosteita käyttämällä voidaan kirkkausrajan avulla luoda renkaita sekä koveria ja kuperia muotoja, jotka varjostetaan korkokuvioinnin yhteydessä. Varjoasetuksen avulla voidaan määrittää haluttu varjostus.

Etäisyys

Määrittää varjo- tai satiinitehosteen siirtymäetäisyyden. Photoshopissa voit säätää siirtymäetäisyyttä vetämällä dokumentti-ikkunassa.

Syvyys

Tämä asetus määrittää viisteen syvyyden ja se ilmaisee kokosuhteen. Se määrittää myös kuvion syvyyden.

Yleinen kulma

Ottaa tehosteessa käyttöön yleisen valaistuksen. Yleinen valaistus käyttää samaa kulmaa kaikissa tehosteissa, kun Yleinen kulma -vaihtoehto on valittuna. Tällöin saadaan aikaan vaikutelma yhtenäisestä valonlähteestä, joka valaisee kuvan. Poistamalla Yleinen kulma -vaihtoehdon valinnan voit määrittää paikallisen kulman Varjo-, Sisävarjo- ja Viiste-tehosteille.

Kiillon korkeuskäyrä

Luo kiiltävän ja metallimaisen vaikutelman. Asetusta käytetään viisteen tai korkokuvan varjostamisen jälkeen.

Liukuväri

Tämä asetus määrittää tasotehosteen liukuvärin. Voit tuoda Photoshopissa Liukuvärin muokkaimen näyttöön napsauttamalla liukuväriä tai napsauttamalla nuolta ja valitsemalla liukuvärin paletista. Photoshopissa voidaan muokata liukuvärejä tai luoda uusia liukuvärejä Liukuvärin muokkaimen avulla. Napsauta ImageReadyssa liukuvärinäytteen vieressä olevaa nuolta ja valitse liukuvärityyppi luettelosta. Liukuväripeitto-osassa voidaan muokata väriä ja peittävyyttä samalla tavalla kuin Liukuvärin muokkaimessa. Toisia tehosteita käytettäessä voidaan määrittää liukuvärin lisäasetuksia. Käännä-vaihtoehdon avulla voidaan kääntää liukuvärin suunta. Valittaessa Tasaa tason kanssa -vaihtoehto liukuväritäyttö lasketaan tason muokkausalueen avulla. Skaalaa-vaihtoehdon avulla voidaan skaalata liukuvärin kohdetta. Liukuvärin keskustaa voidaan siirtää myös hiirellä napsauttamalla ja vetämällä kuvaikkunassa. Tyyli-asetus määrittää liukuvärin muodon.

Vaaleiden tila ja Tummien tila

Tämä asetus määrittää viisteen tai korkokuvan korostuksen tai varjostuksen sekoitustilan.

Värinä

Vaihtaa liukuvärin värin ja peittävyyden käyttötapaa.

Taso syrjäyttää varjon

Tämä asetus ohjaa varjon näkyvyyttä puoliksi läpinäkyvässä tasossa.

Kohina

Tämä asetus määrittää hehku- tai varjotehosteen satunnaisten elementtien määrän, kun annetaan arvo tai vedetään liukusäädintä.

Peittävyys

Tämä asetus määrittää tasotehosteen peittävyyden, kun annetaan arvo tai vedetään liukusäädintä.

Kuvio

Tämä asetus määrittää tasotehosteen kuvion. Napsauta ImageReady-ohjelmassa kuvionäytteen vieressä olevaa nuolta ja valitse kuvio luettelosta. Napsauta Photoshopissa palettia ja valitse kuvio. Voit luoda nykyisten asetusten pohjalta uuden esimääritetyn kuvion napsauttamalla Uusi esimääritys -painiketta Luo työkalun esimääritys -painike. Voit kohdistaa kuvion origon dokumentin origoon napsauttamalla Tartu origoon, jos Linkitä tasoon -vaihtoehto on valittuna, Voit myös sijoittaa origon tason vasempaan yläkulmaan, jos taso ei ole valittuna. Voit määrittää kuvion siirtyvän tason mukana valitsemalla Linkitä tasoon -vaihtoehdon ja määrittää kuvion koon vetämällä liukusäädintä tai antamalla arvon. Tässä osassa kuvion sijainti tasossa voidaan määrittää vetämällä. Sijaintiasetus voidaan nollata Tartu origoon -painikkeen avulla. Jotta Kuvio-vaihtoehto olisi valittavissa, ainakin yhden kuvion on oltava ladattuna. Kuvioita voidaan ladata myös Esimääritysten hallinnan avulla.

Sijainti

Tämän asetuksen avulla viivatehosteen asetukseksi voidaan määrittää Ulkoreuna, Sisäreuna tai Keskitetty.

Alue

Tämä asetus ohjaa kuvioon kohdistuvan hehkutehosteen osuutta tai aluetta.

Koko

Tämä asetus määrittää sumennuksen määrän tai varjon koon.

Pehmennä

Tämä vaihtoehto vähentää haitallisten artifaktien määrää sumentamalla varjostustulosta ennen yhdistämistä.

Lähde

Tämä asetus määrittää Sisäinen hehku -tehosteen hehkun lähteen. Voit käyttää tason sisällön keskikohdasta lähtevää hehkua valitsemalla Keskitetty-vaihtoehdon tai käyttää tason sisällön sisäreunoista lähtevää hehkua valitsemalla Reuna-asetuksen.

Ulottuvuus

Tämä vaihtoehto laajentaa peitevärin rajoja sumentamisen sijaan.

Tyyli

Tämä asetus määrittää viisteen tyylin: Sisäviiste-vaihtoehto luo viisteen tason sisällön sisäreunoihin, Ulkoviiste-vaihtoehto luo viisteen tason sisällön ulkoreunoihin, Korkokuva-vaihtoehto luo tehosteen korottamalla tason sisällön alla olevien tasojen suhteen, Tyynykorkokuva-vaihtoehto luo tehosteen leimaamalla tason sisällön reunat alla oleviin tasoihin ja Viivan korkokuva-vaihtoehto rajoittaa korkokuvan tasossa käytetyn viivatehosteen reunoihin. (Huomaa, että Viivan korkokuva -tehoste ei näy, jos tasossa ei ole viivoja.)

Tekniikka

Viiste- ja korkokuva-tehosteen Pehmennä-vaihtoehto sumentaa peitevärin reunoja kevyesti ja on hyödyllinen kaikentyyppisissä peiteväreissä, olivatpa ne pehmeä- tai kovareunaisia. Toiminto ei säilytä yksityiskohtaisia ominaisuuksia suurissa kuvissa. Uurra voimakkaasti -vaihtoehto käyttää etäisyydenmittaustekniikkaa. Tämä vaihtoehto on hyödyllinen esimerkiksi tekstin kaltaisissa kovareunaisissa peiteväreissä. Toiminto säilyttää tarkat ominaisuudet Pehmennä-tekniikkaa paremmin. Uurra pehmeästi -vaihtoehto käyttää mukautettua etäisyydenmittaustekniikkaa. Tämä ei ole yhtä tarkka kuin Uurra voimakkaasti -vaihtoehto, joten sitä käytetään yleensä suurehkoissa peitevärialueissa. Toiminto säilyttää ominaisuudet Pehmennä-tekniikkaa paremmin. Hohtoja varten Pehmeämpi-vaihtoehto lisää sumennuksen. Tämä vaihtoehto on hyödyllinen kaikentyyppisissä peiteväreissä, olivatpa ne kova- tai pehmeäreunaisia. Toiminto ei säilytä yksityiskohtaisia ominaisuuksia suurissa kuvissa. Tarkka-vaihtoehto käyttää hehkutehosteen luomiseen etäisyydenmittaustekniikkaa. Tämä vaihtoehto on hyödyllinen esimerkiksi tekstin kovareunaisissa peiteväreissä. Toiminto säilyttää ominaisuudet Pehmeämpi-tekniikkaa paremmin.

Kuvio

Tämän vaihtoehdon avulla voidaan määrittää viistetehosteen pintakuviona käytettävä kuvio. Skaalaa-vaihtoehdon avulla voidaan muuttaa kuvion kokoa. Linkitä tasoon -vaihtoehto määrittää, että kuvio siirtyy tason mukana tasoa siirrettäessä. Negatiivi-vaihtoehto muuntaa kuvion käänteiseksi. Syvyys-vaihtoehto muuttaa pintakuvion kulmaa ja suuntaa (ylös/alas). Tartu origoon -vaihtoehto määrittää kuvion origon tarttumaan dokumentin origoon, jos Linkitä tasoon -vaihtoehto on valittuna, tai tason vasempaan yläkulmaan, jos Linkitä tasoon -vaihtoehto ei ole valittuna. Tässä osassa kuvion sijainti tasossa voidaan määrittää vetämällä.

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  Home | Kuvagalleria | Kauppa | Hakemisto | Digi Info | Photoshop | Contact Us | Etsi sivustosta |  
 
  Copyright © Pony Foto